KAIROS 百年经典磨砂

苯染磨砂革
欧洲黄牛皮身
厚度:1.2~1.4mm

百年经典磨砂革,2020年手感与功能性最新进化!
制革时添加了高品质的油脂,使得触感不只有原先磨砂革的精致感,更增添了一份滑柔质感,更为浪漫呀!
此系列具有防泼水的功能,让喜爱磨砂革的您,更容易维护!
  KAIROS 百年经典磨砂-Chalk 1705

  现货于意大利

  Chalk 1705

  KAIROS 百年经典磨砂-Concrete 1706

  现货于意大利

  Concrete 1706

  KAIROS 百年经典磨砂-Cangaroo 1719

  现货于意大利

  Cangaroo 1719

  KAIROS 百年经典磨砂-Doeskin 1716

  现货于意大利

  Doeskin 1716

  KAIROS 百年经典磨砂-Caramel 1709

  现货于意大利

  Caramel 1709

  KAIROS 百年经典磨砂-Elefant 1715

  现货于意大利

  Elefant 1715

  KAIROS 百年经典磨砂-Nude 1718

  现货于意大利

  Nude 1718

  KAIROS 百年经典磨砂-Vison 1720

  现货于意大利

  Vison 1720

  KAIROS 百年经典磨砂-Lucky 1714

  现货于意大利

  Lucky 1714

  KAIROS 百年经典磨砂-Duck Bill 1707

  现货于意大利

  Duck Bill 1707

  KAIROS 百年经典磨砂-Cuoio 1708

  现货于意大利

  Cuoio 1708

  KAIROS 百年经典磨砂-Chocolate Forest 1704

  现货于意大利

  Chocolate Forest 1704

  KAIROS 百年经典磨砂-Dream 1717

  现货于意大利

  Dream 1717

  KAIROS 百年经典磨砂-Emerald 1702

  现货于意大利

  Emerald 1702

  KAIROS 百年经典磨砂-Caqui 1701

  现货于意大利

  Caqui 1701

  KAIROS 百年经典磨砂-Grafite 1712

  现货于意大利

  Grafite 1712

  KAIROS 百年经典磨砂-Plomo 1710

  现货于意大利

  Plomo 1710

  KAIROS 百年经典磨砂-Cenere 1711

  现货于意大利

  Cenere 1711

  KAIROS 百年经典磨砂-Ematite 1721

  现货于意大利

  Ematite 1721

  KAIROS 百年经典磨砂-True blue 1703

  现货于意大利

  True blue 1703

  KAIROS 百年经典磨砂-Ardesia 1713

  现货于意大利

  Ardesia 1713