TUSCANIA 美式乡村油蜡

轻磨面半苯染皮
欧洲黄牛皮身
厚度:0.8~1.0mm

美式乡村复古必用系列!除了视觉上有裂旧的线条感,连触感、手感都刻意制作出椅子摆放已久、些许生硬的质地
皮革纹理充满了岁月的线条,伴随着木屋里陈旧的气息,让我回想起某个人、时间、空间,勾起一种思念。
  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Notte 2012

  现货于意大利

  Notte 2012

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Lavanda 2011

  现货于意大利

  Lavanda 2011

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Celery 2010

  现货于意大利

  Celery 2010

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Rust 2009

  现货于意大利

  Rust 2009

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Bordeaux 2005

  现货于意大利

  Bordeaux 2005

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Blackwood 2007

  现货于意大利

  Blackwood 2007

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Green 2003

  现货于意大利

  Green 2003

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Cobblestone 2001

  现货于意大利

  Cobblestone 2001

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Dark Brown 2004

  现货于意大利

  Dark Brown 2004

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Brown 2006

  现货于意大利

  Brown 2006

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Cognac 2008

  现货于意大利

  Cognac 2008

  TUSCANIA 美式乡村油蜡-Biscotto 2002

  现货于意大利

  Biscotto 2002